Vad gör vi?

Här finns en kort film om Nytänk

Vad är Nytänk – ungas sätt att göra skillnad?

Nytänk är ett politiskt obundet projekt som drivs av och med ungdomar i Norrbotten. Enkelt uttryckt jobbar vi med att knyta ihop, peppa och stötta unga norrbottningar och deras idéer. Vi vill ta vara på det initiativ, engagemang och nytänkande som finns bland unga norrbottningar, och jobbar för att detta ska få vara del i både lokal och regional utveckling. Vi tycker att unga ska vara med och bygga framtidens Norrbotten.

Nytänk har varit igång sedan hösten 2012 och finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektidén grundar sig i tesen att det är större chans att man trivs på sin hemort om man känner att man spelar roll och kan göra en skillnad, och att det är så lätt att prata OM andra istället för att göra något själv. Beslutsfattare pratar OM unga, deras delaktighet och idéer till ett framtida Norrbotten. Samtidigt som unga i sin tur pratar OM hur “någon annan” som bestämmer ska ordna det vi inte är nöjda med. Nytänk vill underlätta för unga och beslutsfattare att prata MED varandra, och visa att det som ung går att göra skillnad.

Vem är Nytänk till för?

Nytänk är för alla norrbottningar mellan 12 och 25 år. Oavsett om göra skillnad för dig innebär att arrangera ett event, starta ett ungdomsråd, driva en facebook-kampanj eller skapa fler arbetstillfällen.

Hör av dig till oss om du vill delta i våra aktiviteter, har tips på något vi borde jobba mer med eller vill ha hjälp att genomföra en idé!

Vill du veta mer om Nytänk – ungas sätt att göra skillnad?
Kontakta oss på info@nytank.se
eller besök oss på
Industrivägen 6 i Vuollerim