Inspirationsträff #1

Utvärdering träff #1

 

Fokus “Göra skillnad på hemmaplan”

23:e mars kl. 10-16 i konferenslokaler i Vuollerim

Inledningsvis information om projekt Nytänk. Vad gör projektet och varför? Praktiska exempel på några som gjort och gör skillnad varvar med workshops i mindre grupper – Vad är bra med att bo på min hemort? Vad är inte så bra? Vad saknas för att jag ska trivas ännu bättre?

Vi pratar också om vad man som ung invånare kan göra för att göra skillnad på orten och i kommunen? Hur kan man gå till väga, och vem ska man vända sig till?