Inspirationsträff #2

Fokus “Göra Skillnad Tillsammans”

Utvärdering träff #2

18-19 maj i konferenslokaler i Vuollerim

Inspirerande föreläsningar och diskussioner kommer att hållas om hur man kan arbeta tillsammans för att påverka utvecklingen i kommunen och länet. Hur kan man tänka? Vem ska man vända sig till? Finns det några gemensamma kärnfrågor bland deltagarna?

Praktiska exempel bjuds in för att visa på hur man kan göra skillnad i stor och liten skala, både själv och tillsammans med andra.

Diskussioner varvas med workshops för att titta närmare på hur man vill att hemorten och kommunen ser ut och fungerar. Träffen avslutas med att deltagare från respektive ort tillsammans tar fram ett dokument där tankar, idéer och förslag till lokal utveckling samlas för att sedan lämnas över till lokala/kommunala makthavare.

På kvällen arrangeras även en spelning med lokala och regionala band, vilken är gratis för inspirationsträffens deltagare.