Inspirationsträff #4

Framtänk Norrbotten

Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten Hotell och Konferens utanför Luleå. Eventet genomfördes som en mötesplats där unga norrbottningar och lokala och regionala makthavare, och andra intresserade, skulle kunna mötas för att prata om framtid och utveckling. 8 kommuner av Norrbottens 14 fanns representerade med politiker och/eller tjänstepersoner, och 9 kommuner var representerade av unga. Medverkade gjorde också bl.a. Norrbottens Läns Landsting och intressenter från andra organisationer och företag.

Initiativtagare och huvudarrangör för dagen var Nytänk, men eventet genomfördes i samarbete med projekten Ung i Tornedalen och VÅGA – Luleå kommun, samt Norrbottens Läns Landsting och Kommunförbundet Norrbotten.

Till dagen inbjöds föreläsare och inspiratörer från nationell, regional och lokal nivå. Jorge Londoño från Sveriges ungdomsråd pratade om vad ungt inflytande är, och varför det är viktigt. Ida Karkiainen från Norrbottens Läns Landsting berättade om Möjligheternas Norrbotten, och projekten Ung i Tornedalen, Våga – Luleå kommun, och Nytänk berättade om sina lokala initiativ.

Under dagen arrangerades ett diskussionscafé där deltagarna i 6 grupper á ca 10 personer diskuterade fyra stycken frågeställningar.

Hur ser ungas inflytande ut idag – lokalt och regionalt?
Hur vill vi att det ska se ut – lokalt och regionalt?
Hur tar vi oss dit?
Ska vi arrangera Framtänk Norrbotten fler gånger? Vad ska vi tänka på?

 Vill du veta vad som framkom under diskussionscafét? Läs sammanställningen här