Inspirationsträffar

Ända sedan projektstarten 2012 har Nytänk arrangerat både lokala och regionala inspirationsträffar som utgått ifrån frågeställningarna Vad är bra med att bo på din hemort? Vad är inte så bra? Och vad hade du velat var annorlunda? Hittills har 8 lokala träffar och 6 regionala träffar arrangerats, för att knyta ihop unga norrbottningar och peppa dem och deras idéer.

Unga har massvis med tankar, idéer och kompetenser att bidra med. Nytänk vill ge dem en möjlighet att få vara en del av den lokala och regionala utvecklingen.

Att göra skillnad, både för sig själv och andra, behöver inte vara mer besvärligt än att berätta vad du tycker och tänker. Sedan kan vi tillsammans se vad vi kan göra med de idéerna och hur vi kan utveckla dem.

Huvudfokus under Nytänk 2013 var att arrangerade fyra stycken regionala inspirationsträffar för att inspirera  unga norrbottningar i åldrarna 12-25 år till delaktighet och inflytande i lokal och regional utveckling. Inspirationsträffarna skulle fungera som mötesplats och diskussionsarena där du som ung i Norrbotten kunde träffa andra för att och diskutera utbyta idéer och erfarenheter, samt skapa nya sådana. Vill du läsa mer om dessa och vad vi gjorde finns dokumenterat material under rubrikerna Inspirationsträff #1, #2, #3 och #4.