Workshop på Kraftsamling och uppföljningsträff

Under den avslutande Kraftsamlingskonferensen 10 februari i Luleå höll Nytänk tillsammans med Ung i Tornedalen workshop på temat om ungas delaktighet och inflytande. Som uppföljning på detta bjuder vi in till ännu en träff för att fortsätta diskutera unga och inflytande i Norrbotten. Kanske kan vi lägga en grund till ett nätverk där allas engagemang samlas för återkommande träffar? Välkommen den 25:e februari, 14-16 på Teknikens Hus i Luleå! Anmälan till sofie@nytank.se senast fredag 20/2.

uppföljning JPG (1)